Tvrtka VULKAN-NOVA d.o.o. od samih je početaka, istovremeno s građenjem položaja na domaćem tržištu, uspostavljala i jačala suradnje sa stranim partnerima i kupcima.

Među brojnim uspjesima svakako je postizanje respektabilnog položaja na ruskom tržištu. Kao dokaz toga govori podatak o isporučenoj palubnoj opremi u vrijednosti od više milijuna eura u prvoj polovici 2019. godine.

Značajna je i dugogodišnja suradnja s prestižnom talijanskom kompanijom svjetskog ugleda Fincantieri koja se nastavlja i u 2020. godini. Za period od četvrtog kvartala 2019. do trećeg kvartala 2020. potpisani su ugovori za isporuku od gotovo milijun eura.

„Prva polovica 2019. godine bila na je vrlo plodonosna za nas o čemu najbolje govore brojke. Već su nam u planu nova partnerstva, a razvijamo i strategije za osvajanje novih tržišta“,  naglasio je direktor Vukelić.