Sve tvrtke koje žele svoj proizvod čelične ili aluminijske konstrukcije staviti na jedinstveno tržište Europske unije, moraju imati certificirani sustav tvorničke kontrole proizvodnje koji će im omogućiti izdavanje Izjave o svojstvima i CE označavanje svojih proizvoda.

Ova norma definira zahtjeve kvalitete koje proizvođač mora ispuniti prilikom projektiranja, proizvodnje, ispitivanja i testiranja čeličnih i aluminijskih konstrukcija te sastavnih dijelova. Odnosi se na one komponente koje se trajno instaliraju i ugrađuju u građevinske objekte i čija svojstva imaju utjecaj na bitna obilježja i značajke građevinskih objekata: mehaničku otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijenu, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost pri korištenju, zaštitu od buke, uštedu energije i očuvanje topline te trajno održivo korištenje prirodnih resursa.

 

Certifikacija sustava prema EN 1090 je specifična aktivnost koja zahtjeva ovlaštenog auditora, te se tvornica VULKAN-NOVA d.o.o. odlučila za provjerenog partnera, Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) iz Zagreba, što je uspješno realizirano 13. srpnja 2020.

Ovaj certifikat je sada pridružen certifikatu upravljanja sustavom kvalitete ISO9001:2015, certifikatu hrvatskog i ruskog registra brodova za izvođenje zavarivačkih radova u brodogradnji i strojogradnji, te uskoro i certifikatu o odobrenju proizvodnje u skladu sa pravilima klasifikacijske kuće Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd, koja nam je partner u certificiranju upravljanja sustava kvalitete.

 

VULKAN-NOVA CERTIFIKAT EN 1090-1 I 1090-2