Četiri godine nakon osnutka tvrtka mijenja ime. U Trgovačkom registru za inokosne brodske knjige Kotarskog suda na Sušaku  28. veljače 1933. godine registrirana je tvrtka „Vulkan – pomorska mehanička radiona i ljevaona“ u Sušaku u vlasništvu Metoda Tomljenovića, pomorskog kapetana iz Sušaka. Računovođa je bio Ivan Tomljenović iz Sušaka (vjerojatno vlasnikov brat). Njih dvojica su ujedno registrirani kao potpisnici tvrtke.

Odmah po osnivanju, Vulkan je počeo s pružanjem svojih usluga: održavanje i popravci brodova i brodske opreme i raznih industrijskih postrojenja na kopnu.  Modelarnica se formira istodobno kad i ljevaonica kao njen sastavni dio. Modeli su izrađivani od drveta, kasnije od plastičnih masa.

U periodu od 1932. do 1934. radnici su obavljali veće rekonstrukcijske i montažne radove, a vrijedno je spomenuti: djelomična izvedba i montaža uređaja za impregnaciju željezničkih pragova na Sušaku (ovaj uređaj je nakon rata demontiran i prenesen u tvornicu „Našička“), djelomična izvedba i montaža Tvornice sapuna Rječina na Sušaku i djelomična izvedba i montaža parnog kotla, dimnjaka i cjevovoda, rezervoara komprimiranog zraka i sl. za skladište kreozota na Delti.

Usluge su obavljane i za Jadransku plovidbu Sušak i Atlantsku plovidbu Sušak te brodovlasnike: Matkovića iz Splita, Borovića iz Sušaka i Tripkovića iz Trsta.

 

Izvori:

  1. Latković, B. (1985). Vulkan-Rijeka – kronika najvažnijih zbivanja 1929. do 1985.. Rijeka: Radna organizacija Vulkan.
  2. Internet stranica VULKAN-NOVA (https://www.vulkan-nova.hr/hr/o-nama/)