Dana 05.10.2017. isporučili smo za ULJANIK d.d. drugu seriju elementa za mosni nosač kopača gr. 500.