Dana 21.07.2017. isporučena je električna palubna oprema za Dalmont d.o.o. Kraljevica.