Današnji VULKAN-NOVA d.o.o. osnovan je pod nazivom SILA na adresi u Ružićeva ulica br. 17.

Razlog osnivanja leži u tadašnjem gospodarskom stanju. U podijeljenoj Rijeci nakon I. svjetskog rata na desnoj strani Rječine industrija je bila razvijena, a na sušačkoj strani djelovala je samo Tvornica papira i Brodogradilište u Kraljevici. No,  na Sušaku se razvijala luka te se javila potreba za djelatnošću koja će se baviti popravcima brodova i opreme na njima. Kako bi se izbjegli  popravci u Rijeci koji su sa sobom nosili teškoće zbog granice ili odlazak u daleki Zagreb otvorila se je pomorska mehanička radionica koja će ubrzo poslovati pod imenom Vulkan. Do II. svjetskog rata tamo je radilo osamdesetak radnika metalaca iz ovog kraja.

„SILA – pomorska mehanička radiona Ivan Petrinović“, prema inokosnom registru Kotarskog suda na Sušaku, osnovana je 17. rujna 1931. . U istom sudskom registru, 3. svibnja 1932. godine, uvedeno je brisanje tvrtke. To pokazuje da je pri samim počecima dolazilo do poteškoća, vjerojatno i zbog velike svjetske krize koja je nastala 1929. godine i trajala gotovo punih 10 godina.

U skučenim proizvodnim prostorima radionica je zauzimala prostor od oko 1.400 četvornih metara. Sastojala se od strojnog dijela za mehaničku obradu metala, ljevaonice za sivi lijev i obojene metale, kovačnice, limarije, te malog odjela za održavanje pogona i uprave. U tom periodu radnici su obavljali veće rekonstrukcijske i montažne radove od kojih valja spomenuti djelomičnu izvedbu i montažu Ljuštionice riže na Sušaku (1930-1931.).

 

Izvori:

  1. Latković, B. (1985). Vulkan-Rijeka – kronika najvažnijih zbivanja 1929. do 1985.. Rijeka: Radna organizacija Vulkan.
  2. Internet stranica VULKAN-NOVA (https://www.vulkan-nova.hr/hr/o-nama/)