Dana 08.03.2017 sa FINCANTIERI – Cantieri Navali Italiani S.p.A. ugovorena je oprema za privez za gradnje 6287 ; 6288 ; 6289 s dvije gradnje u opciji.