Dana 31.07.2017. isporučena je u 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. portalna dizalica P 20 t, 19,34 m za gr. 732.