Dana 17.07.2017. isporučili smo za firmu JSC Shipbuilding Plant Lotos – Rusija električnu palubnu opremu za gr. 7514.