Dana 07.03.2017 isporučena je oprema za privez za gradnju 6253 za FINCANTIERI – Cantieri Navali Italiani S.p.A. , peta u seriji od šest ugovorenih oprema za privez.