Dana 22.05.2017. isporučili smo za ULJANIK d.d. opremu za privez gr. 520.