Dana 24.04.2017. isporučili smo za 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. dizalicu brodske strojarnice gr. 723.