Dana 30.06.2017. isporučili smo za ULJANIK d.d. elemente mosnog nosača kopača gr. 500 i opremu za privez gr. 520.